Zorg voor goede leiders (Masterthesis)

Deze thesis de de afsluiting van het tweejarige fulltime masterprogramma Filosofie en Educatie, waarmee ik zowel master in de filosofie werd, als eerste graad docent filosofie in het voortgezet onderwijs.

In deze thesis trek ik paralellen tussen zorgen en leiden als wederkerige processen. Vervolgens onderzoek ik welke lessen uit de zorgethiek voor leiders relevant kunnen zijn.

Zorg voor goede leiders